Teamontwikkeling

Together Everyone Achieves More!’

Together Everyone Achieves More!!! Maar wat heeft een team nodig om ‘more’ te kunnen bereiken dan een stel ‘losse’ individuen? Hoe zorg je ervoor dat de diversiteit aan krachten en kwaliteiten van de individuen elkaar versterken en een team excelleert?

L’Arena gaat de uitdaging aan om deze vragen met uw team nader te onderzoeken en te beantwoorden. We maken daarbij een vertaalslag naar de dagelijkse werkpraktijk met een aanpak die gekenmerkt wordt door doen, ervaren en met elkaar leren & reflecteren. Op die manier leert een team zelf een lerend team te zijn, zodat implementatie en borging in de dagelijkse werkpraktijk versterkt worden.

- Heeft u onlangs een nieuw team geformeerd of gaat u dat doen?
- Loopt de communicatie en/of samenwerking binnen uw team niet goed?
- Of heeft uw team een boost nodig? 

L’ Arena neemt uw vraag en de fase waarin de ontwikkeling zich bevindt als vertrekpunt en kijkt vervolgens welke interventie(s) passend zijn, zodat u na afloop kunt zeggen:

“ Yes!!! Together everyone achieves more.”  

L’Arena ‘Daagt je uit’