REBOO(S)T workshops

Bent u toe aan een boost?
Zin om iets nieuws te leren en meer over uzelf te ontdekken?
Tijd voor een moment van reflectie of verandering? 

Gun uzelf en/of uw medewerkers een REBOO(S)T!

In een reboo(s)t staat 1 thema centraal. De workshops zijn erop gericht deelnemers in relatief korte tijd (dagdeel) inzicht te geven in waar ze ten aanzien van het thema staan en hun ambities op dat vlak scherp te krijgen. Deelnemers  krijgen handvatten voor een 'reboot' (nieuwe start) en we zorgen ervoor dat ze energie krijgen om met verkregen inzichten aan de slag te gaan. BOOST!

Alle reboo(s)t workshops kunnen uiteraard ook in company worden verzorgd voor meerdere medewerkers/leidinggevenden tegelijk. 

L'Arena biedt de volgende reboo(s)ts:


"De druk van de ketel" 

We leven in een wereld waarin het druk is: We ontvangen de hele dag door mails en berichten in onze inbox of op een smartphone (ping!), rennen van afspraak naar afspraak, werk moet steeds sneller en efficiënter, we zorgen voor de kinderen, brengen ze naar de opvang, sportclubs, hobby en halen ze weer op, we doen (tussendoor) de boodschappen , zorgen voor het eten, don het huishouden, houden social media bij, vliegen door naar onze 'ontspannende' hobby's, enz.
Kortom, het is een behoorlijke uitdaging om je staande te houden in een wereld die ons over(al)prikkelt en veel van ons vraagt.

In deze workshop krijgt u inzicht in: 
- Hoe het komt dat we het zo druk hebben,
- Waarom we drukte ergens ook wel fijn vinden en het in stand houden
- Hoe dat bij uzelf zit. Waardoor ervaar ik (werk)druk en hoe ga ik er mee om?
- Hoe u uw (werk)druk kunt verminderen.

Staat u ook altijd 'aan' en wilt u dat daar verandering in komt? 
Of zijn er medewerkers in uw organisatie die moeite hebben met het omgaan met (werk)druk. Dan kan deze reboo(s)t een start zijn om dit te veranderen. 

"De drukte de baas" (speciaal voor 'bazen' / leidinggevenden)

Leidinggevenden bevinden zich als het gaat om (werk)druk in een lastige positie. Ze hebben te maken met een hoeveelheid werk waarvoor ze (mede) verantwoordelijk zijn en willen dat de 'klussen' zo snel en goed mogelijk geklaard worden. Zorgen voor een goed resultaat, een tevreden klant en een goede concurrentiepositie zijn belangen die in hun positie relevant zijn.
Aan de andere kant zijn leidinggevenden (mede) verantwoordelijk voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en willen ze overbelasting voorkomen. Zorgen dat medewerkers energiek en vitaal zijn zodat ze goed kunnen presteren voor de organisatie is ook essentieel.  
Die twee belangen zijn in de dagelijkse werkpraktijk soms moeilijk met elkaar te verenigen. Zeker nu de wereld om ons heen verandert en alles sneller, efficiënter en vaak ook met minder mensen gedaan moet worden, neemt de druk op medewerkers en concurrentie in de markt toe. Leidinggevenden zien medewerkers worstelen met de werkdruk en ervaren (zelf ook) de druk om hun doelen en resultaat te behalen.

Hoort u uw medewerkers vaak klagen over een te hoge werkdruk? Vindt u het lastig om hier mee om te gaan en wilt u advies over hoe u dit effectief kunt doen? En vindt u het stiekem zelf ook best een uitdaging om met de (werk)druk om te gaan? Dan biedt deze reboo(s)t u handvatten om een frisse start te maken en de drukte voor uzelf en uw medewerkers  de baas te worden. 

In deze workshop krijgt u inzicht in: 
- Hoe het komt dat we het zo druk hebben,
- Wat het effect is van een (te) hoge werkdruk en waarom sturen als leidinggevende zo belangrijk is. 
- Hoe u uw (werk)druk kunt verminderen
- Hoe u de (werk)druk kunt verminderen bij uw medewerkers.

Interesse? Neem contact op om je aan te melden of voor het aanvragen van een in-company project.
Bij een in company-project kan deze workshop eventueel ook in 2 bijeenkomsten van 2 uur worden aangeboden. 

"Omgaan met verandering" 

Een reorganisatie, een fusie, een bedrijfsovername, een nieuw team, andere werkzaamheden, een nieuwe manier van werken, een nieuwe leidinggevende.
Allemaal veranderingen!

Ze zijn aan de orde van de dag. Waar de 1 er heel flexibel mee omgaat en vooral kansen ziet, vindt een ander dat een stuk lastiger. onzekerheid, verwarring en onrust kunnen opspelen en belemmerend werken op het functioneren. Op het werk....maar ook thuis!
Mensen zitten niet lekker in hun vel en weten niet meer hoe ze invloed kunnen pakken om weer grip te krijgen op de situatie. Ze zijn het overzicht kwijt. 

Hoe fijn en zinvol is het om dan een moment te hebben om stil te staan bij wat gaande is, met een coach de situatie goed te overzien, te leren van 'lotgenoten' en te vertrekken met het gevoel dat je de touwtjes weer in handen hebt op je toekomstige pad van veranderingen. Dat is wat deze reboo(s)t je biedt. 

in deze workshop krijgt u inzicht in:
- wat verandering met ons kan doen. Welke reacties roept het op en waar 'staat' u zelf? 
- Hoe u met de competenties, vaardigheden en ervaringen die u reeds bezit grip kunt krijgen op de situatie en ervoor zorgt dat u zich weer prettig(er) voelt.
  Op het werk en thuis. 
- Hoe andere mensen met verandering omgaan, zodat u daar inspiratie van kunt opdoen. 

Heeft u te maken met een reorganisatie, fusie of verandering op het werk en vindt u het best lastig om hier mee om te gaan? Merkt u dat u er minder lekker door in uw vel zit (op uw werk en/of thuis) en belemmert het uw functioneren? Of heeft u (nog) geen last, maar wilt u juist preventief wat ' bagage' in uw koffer verzamelen om dat wat komen gaat goed te doorstaan. Dan is deze reboo(s)t een mooi 'chance' om een (toekomstige 'change' met vertrouwen tegemoet te zien.

Staat u als organisatie voor een veranderingsproces en wilt u een investering doen om uw medewerkers preventief handvatten te bieden hier mee om te gaan? Neem dan contact op voor het aanvragen van een in-company project. 

"Duurzame inzetbaarheid" 

Duurzaam inzetbaar zijn wordt steeds belangrijker. De sociale zekerheid in ons land is de afgelopen jaren op diverse vlakken versobert en er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid voor ons werk en inkomen.
Daarnaast verandert er in organisaties veel (en snel!). Wie doet tegenwoordig nog hetzelfde werk als waarvoor hij een aantal jaren geleden gesolliciteerd heeft? Er wordt behoorlijk wat aanpassingsvermogen en flexibiliteit van ons gevraagd. het loont om te blijven investeren in jezelf (fysiek, mentaal, in je vakkennis en competenties) zodat je een stevige positie op de arbeidsmarkt behoudt en zo fit en vitaal mogelijk kunt blijven werken tot je pensioen. Op die manier hou je zelf meer regie over je toekomstzekerheid.

In deze workshop staan we stil bij uw duurzame inzetbaarheid. Hoe staat het met uw huidig en uw toekomstig werkvermogen? Bent u zich bewust van uw sterke punten, talenten en kansen? En heeft u ook oog voor eventuele 'zwakke' plekken of potentiële (toekomstige) risico's? We brengen dit in kaart en u formuleert waar nodig concrete acties om uw duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Pak de regie, ga aan de slag met uw inzetbaarheid en creëer uw eigen toekomstzekerheid.

In deze workshop krijgt u inzicht in:
- Wat duurzame inzetbaarheid is en waarom het loont om er aandacht voor te hebben.
- uw eigen duurzame inzetbaarheid
- concrete acties die uw duurzame inzetbaarheid versterken.  

Bent u benieuwd hoe het gesteld is met uw duurzame inzetbaarheid en wit u investeren in uw eigen toekomstzekerheid? Nieuwsgierig naar welke factoren van invloed zijn op uw huidig en toekomstig werkvermogen en hoe u daar invloed op kunt pakken. behoefte aan een concreet plan om uw duurzame inzetbaarheid te verbeteren? Pak dan nu de regie en meld je aan voor deze reboo(s)t.
Wilt u als werkgever dat uw medewerkers zich meer bewust worden van (het belang van) hun duurzame inzetbaarheid en een boost krijgen om hiermee aan de slag te gaan? Neem contact op voor de mogelijkheden.


"Kies je koers" 

Een moment stil staan om weer vooruit te kunnen.
We gunnen onszelf er vaak de tijd niet voor. We volgen ons pad zoals het er ligt en 'het gaat zoals het gaat'.
Maar misschien bekruipt u ergens toch een gevoel van onvrede en zou u wel wat anders willen en een verandering willen aanbrengen...op uw werk, en/of privé. Maar ja, wat dan? En hoe dan?
Of misschien wil u inderdaad 'gewoon' even stil staan en wat dieper reflecteren op het pad dat u loopt... en hoe u daar loopt. Voelt het nog steeds goed? Wilt u wat bijsturen? En hoe gaat u daar vervolgens concreet invulling aan geven? 

Zijn dit vragen die bij u leven en wilt u antwoorden? gun uzelf dan de tijd voor deze reboo(s)t zodat u weer vol overtuiging uw koerst kun varen. 

 

L’Arena ‘Daagt je uit’